Vyberte stránku
KKM_geodet_Rokycany_logo

ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ

ING. KAREL KRÁL

GEODETICKÉ PRÁCE ING. KAREL KRÁL

PLZEŇSKÝ KRAJ

Geodetická kancelář Ing. Karla Krále Vám nabízí veškeré geodetické práce autorizovaného geodeta. Zhotovíme Vám geometrické plány, provedeme vytyčení staveb a hranic pozemků a další zeměměřické práce.

Nechat si vytyčit hranice pozemku?

Provést zápis do katastru nemovitostí?

ZEMĚMĚŘICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán

pro rozdělení pozemku, zaměření (vyznačení) budovy nebo přístavby budovy – podklad ke kolaudaci

Vytyčování

stavebních objektů a pozemků

Vyznačení věcných břemen

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Zaměření budov a pozemku

za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru

Měření jeřábových drah a ocelových konstrukcí

Vyhotovování mapových podkladů pro projekt

Polohopisné a výškopisné plány

za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

CENY GEODETICKÝCH PRACÍ

Cena zeměměřických prací je individuální dle náročnosti zakázky.

Můžete zaslat, nebo předložit snímek aktuální katastrální mapy s jasným vyznačením požadovaných změn a stručným popisem Vašeho záměru. Poté Vám sdělíme cenu zakázky.

KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO GEODETA Z ROKYCAN

Ing. Karel Král

Malé náměstí 105
337 01 Rokycany

Plzeňský kraj

Volejte:

pondělí-pátek: 8:00-18:00

IČ: 14701197, DIČ: CZ5804052111
Jsme na facebooku.