geodet-rokycany.cz
 

Zeměměřická kanceláŘ

 

Ing. Karel Král

 
 
 
 
 
geodet-rokycany.cz
 
 
 
+420 371 724 801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geodetické práce Ing. Karel Král

 

Plzeňský kraj

 
o
 
Geodetická kancelář Ing. Karla Krále Vám nabízí veškeré geodetické práce autorizovaného geodeta. Zhotovíme Vám geometrické plány, provedeme vytyčení staveb a hranic pozemků a další zeměměřické práce.
 
 
geodet-rokycany.cz
 
Nechat si vytyčit hranice pozemku?
 
 
 
geodet-rokycany.cz
 
Provést zápis do katastru nemovitostí?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeměměřické služby

 
o
 
 
 
 
 
Geometrický plán
 
pro rozdělení pozemku, zaměření (vyznačení) budovy nebo přístavby budovy - podklad ke kolaudaci
 
 
 
 
 
 
 
Vytyčování
 
stavebních objektů a pozemků
 
 
 
 
 
 
 
Vyznačení věcných břemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytyčování vlastnických hranic pozemků
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměření budov a pozemku
 
za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru
 
 
 
 
 
 
 
 
Měření jeřábových drah a ocelových konstrukcí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovování mapových podkladů pro projekt
 
 
 
 
 
 
 
Polohopisné a výškopisné plány
 
 
 
 
 
 
 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceny geodetických prací

 
o
 
Cena zeměměřických prací je individuální dle náročnosti zakázky.

Můžete zaslat, nebo předložit snímek aktuální katastrální mapy s jasným vyznačením požadovaných změn a stručným popisem Vašeho záměru. Poté Vám sdělíme cenu zakázky.
 
 
 

Kontaktujte autorizovaného geodeta z Rokycan

 
o
 
 
geodet-rokycany.cz
 
Ing. Karel Král

Malé náměstí 105, 337 01 Rokycany
Plzeňský kraj

Tel.: +420 371 724 801
Mob.: +420 739 288 461
E-mail: kralkarel@volny.cz
 
 
 
geodet-rokycany.cz
 
Volejte: pondělí-pátek: 8:00-18:00

IČ: 14701197, DIČ: CZ5804052111
Jsme na facebooku.